El Projecte

Uniterra és un projecte educatiu de transformació personal i social.
Una xarxa de persones i entitats, disposades a transformar el sistema de
creences, de vida i de pensament, per tal de respondre adequadament
als desafiaments de la societat actual.
Decorative Image

UNITERRA PRETÉN

Generar referents culturals que ens
ajudin a entendre l’estat del món i
ajudar a les noves generacions en el
seu camí cap a una vida ètica.

Els canvis que necessita la civilització actual no són només
econòmics o polítics, sinó cosmovisionals. Això és, impliquen
una transformació sencera de la persona; en la seva manera
de percebre, de sentir i de pensar.

ELS NOSTRES OBJECTIUS
Decorative Image

UNITERRA PROPOSA

Un treball convivencial i una formació
holística que es centra en l’evolució
de la persona, la seva relació amb la terra
i el seu compromís en el món.

Des d’un enfocament experiencial i participatiu, us convidem
a canviar la perspectiva des d’on mirem la realitat i pensar les
qüestions ecològiques, econòmiques i socials de manera que
ens portin a crear formes de vida sostenibles i justes.

EL NOSTRE MANIFEST
Decorative Image

ELS NOSTRES REFERENTSUniterra s'inspira en les tradicions sapiencials que, en totes les cultures han percebut la vida humana com a part inseparable de la vida còsmica; en idees i moviments socials emancipatoris que han vist la relació entre la unitat del món i el pluralisme en que s'expressa i en propostes emergents que arreu del món són testimoni de la capacitat de cada època de renéixer i generar nous símbols i referents per a les noves generacions.

Uniterra neix de la visió cosmoteàndrica desenvolupada per Raimon Panikkar i de la concepció de la interculturalitat que se'n desprèn; del posicionament emancipador d'Ivan Illich i de la seva comprensió de la convivialitat com a àmbit de realització personal i social; del llegat de Lluís Maria Xirinacs en el seu vessant de país guiat per l'anhel de plenitud i llibertat dels pobles seguint el camí de la no violència activa. S'inspira també en les Universitats de la Terra nascudes a Mèxic com a proposta que vol contrarrestar la homogeneització cultural del món. I creix des de l'actitud d'escolta a l'esperit de l'època

RECOLZA UNITERRA