El Projecte

Uniterra és un projecte educatiu de transformació personal i social.
Una xarxa de persones i entitats, disposades a transformar el sistema de
creences, de vida i de pensament, per tal de respondre adequadament
als desafiaments de la societat actual.
Decorative Image

UNITERRA PRETÉN

Generar referents culturals que ens
ajudin a entendre l’estat del món i
ajudar a les noves generacions en el
seu camí cap a una vida ètica.

Els canvis que necessita la civilització actual no són només
econòmics o polítics, sinó cosmovisionals. Això és, impliquen
una transformació sencera de la persona; en la seva manera
de percebre, de sentir i de pensar.

ELS NOSTRES OBJECTIUS
Decorative Image

UNITERRA PROPOSA

Un treball convivencial i una formació
holística que es centra en l’evolució
de la persona, la seva relació amb la terra
i el seu compromís en el món.

Des d’un enfocament experiencial i participatiu, us convidem
a canviar la perspectiva des d’on mirem la realitat i pensar les
qüestions ecològiques, econòmiques i socials de manera que
ens portin a crear formes de vida sostenibles i justes.

EL NOSTRE MANIFEST
Decorative Image

PER QUÈ UNA UNIVERSITAT?

Les universitats representen en cada època, el valor que la societat dóna al saber. La modernitat va tenir
com a ideal de savi, l'erudit i l'especialista responent a un moment històric marcat per les necessitats
de l'industrialisme i la recerca científica i tecnològica. La saviesa, però, no és la suma de coneixements
particulars, sinó la capacitat d'assolir la plenitud humana enmig de les circumstàncies que cada època
presenta. Aquest és el sentit de la universitat; oferir un espai on, tenint cura de la unitat de la
persona i la seva singularitat, es mostrin camins i coneixements adequats per actuar en el present.

Implicar-se en la creació de mons dignes per a tots els éssers, és l’origen d’aquest projecte que s’inspira
en autors com Ivan Illich o Raimon Panikkar i es recolza en els moviments socials que arreu del món
capgiren el discurs hegemònic i els valors que el guien. És part del gir antropològic que suposa
desplaçar l’ésser humà del centre del planeta i situar-lo al si de la xarxa viva que configura la
terra i l’univers. I, concretament en l’àmbit educatiu, troba el seu marc de referència en les
universitats de la terra nascudes a Amèrica Llatina.

RECOLZA UNITERRA