Programa de formació

El programa formatiu d’Uniterra inclou a més dels cursos, una experiència
de vida i d'aprenentatge integrals que transformen no només la manera
de pensar, sinó la percepció i la manera d'estar en el món.

PROGRAMA HABITAR EL MÓN

Habitar el món és un programa per
aprendre a mirar el món i a interpretar-lo,
des de la perspectiva de la interdependència
de totes les coses.

Un programa formatiu pensat per explorar el nostre lloc en el món i clarificar com podem ser part d’una nova època, d’una història basada en uns mites diferents dels que han donat lloc a la civilització actual. Noves formes de pensar, de sentir i de relacionar-nos, altres interpretacions de la realitat que aportin saviesa i esperança a les generacions que venen.

El curs, de 9 caps de setmana, es complementa amb seminaris intensius, i inclou tallers pràctics, retirs de silenci, caminades pel bosc, accions artístiques, així com participació en activitats locals i comunitàries. Un programa basat en la convivència des de la qual volem impulsar projectes de vida i professionals.

Uniterra ensenya i practica la interdependència, oferint als estudiants un camí per connectar amb les seves capacitats, per despertar la confiança i la creativitat que emergeixen quan som conscients que no estem separats de la Terra ni dels altres. Es aquest sentit de ser part del tot, el que capacita als estudiants per integrar professió i vocació per tal d’esdevenir els agents de canvi que necessitem avui.

Persones destinatàries: majors de 18 anys Idioma: català, castellà i anglès Data inici i finalització: Octubre 2017 - Juny 2018 Modalitat: Presencial/Residencial

CONTEXT

Proposem la creació d’una cultura arrelada
al lloc i al temps, als ritmes naturals,
adoptant una visió del món eco centrada i
desvinculada de les idees de creixement,
progrés i antropocentrisme.

La crisi ecològica, no és només un repte econòmic o tecnològic, ni tan sols polític, tot i que aquests àmbits estan vinculats a les respostes que vulguem donar-li, sinó sobretot, cosmovisional. És a dir, és resultat d’una determinada comprensió del lloc que la humanitat ocupa a la Terra, del sentit mateix del que vol dir ser humans i de la nostra relació amb el conjunt de la natura. La manera com la civilització occidental ha interpretat el món, ens ha portat al límit del col·lapse.

Des d’Uniterra veiem la crisi com una oportunitat d’articular noves formes d’entendre el món que acompanyin la transició vers una societat en harmonia amb la Terra, basada en una economia solidària i una cultura eco centrada. Estem parlant d’un canvi de paradigma en el qual, l’educació hi té un paper central.

Comprendre i resoldre reptes com l’extinció d’espècies, el canvi climàtic o el consumisme, requereixen examinar i revisar les creences implícites sobre la terra i la nostra responsabilitat amb el planeta.

El programa formatiu d’Uniterra està dirigit a persones conscients de l’estat del món que volen sortir de les formes de pensar i de percebre la realitat pròpies de la civilització actual. Formes associades a la il·lusió de control, a la reducció de la realitat a allò que podem mesurar i calcular, a la desconnexió dels ritmes naturals, a l’enaltiment de la racionalitat per sobre d’altres formes de conèixer com són la intuïció i la sensibilitat.

OBJECTIUS

Creiem que és el moment de construir
noves narratives per una època en transició i
explorar opcions de canvi possibles, tant
a nivell personal com col·lectiu.

  • Crear una context de vida i d’aprenentatge on descondicionar-nos, desaprenent patrons i models inadequats.
  • Reinterpretar-nos i reinterpretar la realitat des de la percepció de la interdependència entre la societat humana i la terra, la interrelació de la ment, la matèria i l’esperit. Tot creant un sentit d’identitat vinculada al tot.
  • Desenvolupar una ment clara i compassiva per a tractar amb els reptes del món actual.
  • Empoderar-nos i capacitar-nos per actuar en els àmbits socials, econòmics i ambientals generant respostes adequades a les necessitats de les persones i de la terra.
  • Emancipar-nos de la dependència del sistema econòmic globalitzat i del sistema de pensament únic amb la seva aliança tecnocientífica adoptant com a criteri de vida la simplicitat i l’autosuficiència econòmica.
  • Potenciar la capacitat de viure plenament, de realitzar la pròpia vocació i d’utilitzar les pròpies capacitats de manera efectiva al servei de la transformació social.
  • Reconnectar amb la terra i amb la saviesa ancestral per millorar la nostres capacitats creatives i d’acció sistèmica.
  • Aprendre eines de transformació personal i social cercant la coherència entre el pensar, el sentir i el fer.

ESTRUCTURA DEL CURS

El currículum s’estructura a través de:

  1. Seminaris i Jornades sobre els temes centrals d’UniTerra conduits per professors i persones expertes en els nous paradigmes de la ciència, la filosofia i els moviments ecosocials.
  2. Programa Habitar el Món, conduit per l’equip d’Uniterra que, des d’un enfocament integrador i amb un pensament holístic, tractarà els reptes socioecològics, incorporant també les aportacions de les tradicions culturals i espirituals de la humanitat a les qüestions contemporànies. Des de la convivència i el compromís social, es practica la interdependència en cada aspecte de la vida diària com a persones i com a comunitat. La formació s’estructura en 9 caps de setmana, cada un dels quals s’estructura de la manera següent:

Un seminari participatiu de 3 hores diàries – Assessorament personalitzat per part d’un/a tutor/a amb qui els alumnes van dissenyant com avançar en el seu aprenentatge i en futures recerques – Espais de silenci i creació artística – Caminades pel bosc – Convivència

Seminaris de formació · Tallers creatius · Retirs de silenci · Estades a la natura · Col·laboració en projectes locals existents · Projectes de Recerca · Convivència

 

 

MATÈRIES

La interdependència és la característica de les diferents perspectives que configuren el projecte Uniterra. Cap àmbit d’estudi pot plantejar-se de manera aïllada, ni pretendre preservar la objectivitat científica. Les persones que formen l’equip professional d’Uniterra són una mostra de la interdisciplinarietat necessària per presentar una visió que inclou a més de qüestions acadèmiques, pràctica espiritual i compromís amb el món.

ECOSOFIA
Una visió del món orgànica i interdependent – Àngels Canadell

DIÀLEG INTERCULTURAL
L’actitud d’escolta i obertura a l’altre – Raúl Fornet-Betancourt  –
Èrika Zárate 

TEKNOPOIESIS
La relació adequada amb la tècnica – Òscar Gussinyer – Antonio Scotti

OIKONOMIA
L’art de viure i de viure bé – Andri Stahel

FENOMENOLOGIA I CIÈNCIA GOETHIANA
Una mirada delicada sobre les coses – Andri Stahel

INDAGACIÓ ARTESANAL
Sigrid Muñiz 

FACILITACIÓ I ELDERATGE
Eines per a la transformació personal i col·lectiva Ulises

ORGANITZACIÓ

Els seminaris, en horari de matins, aniran a càrrec de l’equip formador. Periòdicament hi haurà jornades intensives amb persones expertes, sobre els temes que configuren la proposta formativa.

Les tasques diàries com la neteja i la cuina es realitzen col·lectivament i de manera rotatòria, entenent que són estones inseparables de les formacions. La vida diària és un continu en el qual la persona pensa, sent, actua i aprèn de manera simultània i per tant, aquest continu és el nostre àmbit de treball i d’acompanyament.

La jornada s’organitza al voltant d’espais de silenci i meditació que acompanyen les activitats quotidianes i les estones de treball. Busquem el silenci interior enmig de la conversa.

Som en relació en el món, en un context socioambiental i cultural. Des d’aquesta condició, acceptem la realitat per transformar-la.

 

Dates 2017-2018

La formació és un cap de setmana al mes, d’octubre a juny:

Octubre 27-29
Novembre 24-26
Desembre 8-10
Gener 26-28
Febrer 22-25
Març 23-25
Abril 27-29
Maig 25-27
Juny 15-17

 

Preus

El preu total del curs de 9 caps de setmana és de 1400€ (menjar a part). La matrícula de 320€ es pagarà a l’inici del curs, i s’abonarà una mensualitat de 120€. Un cop feta la inscripció rebreu informació més detallada de com fer el pagament.

Si voleu sol·licitar una beca poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Programa formatiu Habitar el Món 9 caps de setmana
1400€

VOLUNTARIAT

Texto voluntariat