El nombre i el seu significat ocult

Recuperant un model de cosmovisió tradicional

Articles

En l’univers hi ha un ordre establert que abasta la totalitat de la creació, des del que és infinitament petit fins al que és infinitament gran. Tot en ell és energia, camps electromagnètics vibrants en constant relació d’interdependència.

Els nombres representen aquest ordre: la Llei del Cosmos. Ells encarnen els principis universals eterns que la voluntat humana no pot modificar. Els dígits de l’1 al 9 simbolitzen els estadis pels quals ha de passar una idea abans de convertir-se en realitat; tota manifestació resulta d’aquests nou dígits que emergeixen del 0, el buit ple de potencialitat, el que és Tot i Res alhora: la Gran Matriu Universal.

Cada nombre guarda dins seu una vibració única que conté informació sobre els éssers, les coses, la seva relació i la seva evolució.
El llenguatge simbòlic amb què s’expressen els nombres és universal i ens connecta amb la Intel·ligència en majúscules que ordena i regeix l’entramat de la creació.

El nombre i el signe tenen significats diferents. El primer, el nombre, representa el valor qualitatiu, invisible i intangible, que actua en el pla simbòlic, metafísic o espiritual de l’existència. Aquest és l’aspecte del qual s’ocupa la numerologia. El segon, el signe, és tangible i visible, i representa quantitats. Actua en el pla material, mesurant i ordenant les coses en l’espai-temps. Ambdós, nombre i signe, són dos aspectes d’una única realitat.

La física quàntica ho va posar en evidència a principis del segle passat, en estudiar la matèria i el seu moviment en l’àmbit del més petit: l’àtom i les partícules subatòmiques que el componen. Aquest procés de recerca va culminar amb la formulació d’una teoria que va fer trontollar creences que fins aleshores es consideraven immutables: tot en la creació es comporta alhora com a ona (nombre, invisible) i com a partícula (signe, visible). Ambdós comportaments coexisteixen i són un en realitat.

Van ser els egipcis els qui van canalitzar la vibració electromagnètica de cada nombre i li van posar nom i grafia per manifestar la seva vibració.

Pitàgores, filòsof, músic, matemàtic i místic grec, considerat el pare de la numerologia, va aprendre d’ells aquest coneixement i, gràcies a la seva escola, ens ha arribat intacte fins als nostres dies.

Ell va ser qui va establir el codi alfanumèric, el qual atorgava a cada lletra de l’alfabet grec el valor numèric que li corresponia pel fet de compartir la mateixa freqüència. Posteriorment, aquest codi es va anar aplicant als diferents alfabets.

Pitàgores va conèixer també que, en l’univers, regeix la llei de l’harmonia matemàtica: cada nombre forma part d’un sistema més ampli i harmònic, un sistema que es replica a si mateix generant un procés evolutiu de caràcter cíclic. Cada part d’aquest sistema té la mateixa estructura i valor energètic que el conjunt total i evoluciona obeint patrons de creixement que s’organitzen en una forma de geometria sagrada (fractal). Així ho evidencia la sèrie o successió de Fibonacci o el nombre d’or, per exemple, ambdues seqüències sustenten configuracions biològiques i patrons de creixement com el que mostra la disposició de les fulles a la tija, el creixement en l’espiral d’alguns mol·luscs o l’estructura de l’ADN humà.

La numerologia és l’art i la ciència de descodificar i d’interpretar el significat simbòlic del nombre i la progressió ordenada de tota la manifestació.
És assenyalada com una de les ciències simbòliques més antigues. Plató la considerava el més alt grau de coneixement i l’essència de l’harmonia còsmica i interior.

 

El mapa numèric personal

 

Ocults en els nombres de la nostra data de naixement i del nom complet es troben les nostres característiques biològiques, energètiques, psicoemocionals i espirituals, els nostres desafiaments i els potencials a desenvolupar, el que hem vingut a aprendre en aquest cicle vital i quins són els recursos més poderosos de què disposem per assolir aquest aprenentatge acordat.

La data de naixement ens proporciona la pauta que sosté la vibració del nostre “Camí de Vida”, allò que hem vingut a aprendre. En canvi, el nom i cognoms rebuts en nàixer, convertit en nombre, ens revela la vibració del nostre “nombre d’ànima” “nombre de la personalitat externa” i “nombre de destí”.

També a partir del nom complet accedim al coneixement de les característiques i el comportament de cadascun dels aspectes que ens conformen i que estan representats pels 9 dígits que fonamenten la nostra singular “construcció”.

Cada nombre, de l’1 al 9, representa un aspecte, una mena d’habitació dins d’aquest edifici que som, destinat a albergar un arquetip determinat, és a dir, un model de comportament complet en si mateix. Per exemple: l’arquetip masculí, el femení, la llibertat, el poder, etcètera.

 

Per començar a omplenar el mapa de números cal aplicar prèviament el codi alfa numèric al nostre nom complet, és a dir, cal atorgar a cada lletra el nombre (és a dir, la vibració) que li correspon.

Sumant el valor numèric de cada una de les lletres que es repeteixen en el nostre nom, obtindrem un nombre determinat que ens revelarà la forma amb la qual nosaltres vivim cada un dels 9 arquetips que ens conforma. Per exemple, les lletres A, J, S, tenen un valor numèric 1. L’arquetip 1 simbolitza el “jo soc”, allò amb que m’identifico i pel que soc reconegut. Sumant la quantitat de lletres A, J, S, contingudes en el nostre nom obtindrem la xifra indicativa de com ens reconeixem i vivim en l’arquetip 1. Imaginem que trobem un total de 5 d’aquestes lletres. El significat ocult del número 5 ens revelarà que ens identifiquem i reconeixem com a individus aventurers, impulsius, amants de la llibertat, del moviment i del canvi.

Amb aquest precís equipatge numèric emprenem un llarg i apassionant viatge, que abastarà la totalitat del nostre cicle vital. Un viatge destinat a assolir el perfeccionament del ser que som, enfocats fonamentalment en els aspectes que hem acordat integrar en una ànima que desitja, per sobre de tot, el retorn a la llar; la consciència d’unitat.

En resum, el mapa numèric aporta un valuós coneixement sobre la qualitat de les vibracions energètiques que conformen el nostre punt de partida en el moment del naixement. La numeròloga Faith Javane en fa referència quan afirma que estem condicionats per la sèrie de vibracions que es trobaven en actiu quan vàrem respirar per primera vegada.

La vibració de cada nombre fixat ens transmet informació sobre aquell bagatge, individual i intransferible, amb el qual iniciem un recorregut, farcit d’experiències i reptes, a través de les diferents etapes que completen el nostre cicle vital.

Tanmateix, cal tenir en compte que, aquest punt de partida vibracional, orienta i condiciona, però no determina les nostres accions i decisions, sobretot a partir d’una determinada edat, quan hem pogut assolir un mínim de capacitat d’autosuficiència i d’independència. Els nombres ens impulsen a evolucionar, a buscar, fins a trobar, la plenitud de l’harmonia i l’equilibri de la vibració que representen.

 

La forma, la intensitat, el ritme o la fluïdesa amb què es desplega i es replega aquest moviment evolutiu està sotmesa al lliure albir, qualitat inherent a la consciència humana.
Som lliures de buscar per trobar, lliures per despertar la nostra consciència del somni profund en què ha estat submergida per eons, lliures per decidir escoltar i prioritzar el llenguatge de l’ànima i seguir els seus impulsos alliberadors. En definitiva, som lliures per decidir fer-nos responsables de la nostra pròpia vida, agafar les regnes del nostre present i, avançar pel sender de cada experiència viscuda fins a assolir la plena expansió del nostre potencial més elevat.

El mapa numèric representa, en aquest sentit, una espècie de full de ruta que ens guia a través del viatge. Alguns dels números que ens travessen ens revelaran els dubtes i les pors que venim a resoldre i que limiten o bloquegen l’expressió de la nostra llibertat de ser. Altres ens mostraran els nostres recursos i potencials i, al mateix temps, la naturalesa de les nostres resistències al canvi. O fins i tot ens proposaran reflexions, silencis, accions o decisions per facilitar- nos la dissolució dels patrons condicionants i assolir així la nostra millor versió.

Les aplicacions de la numerologia són extenses i no és la nostra intenció fer-ne un llistat. Des del nostre punt de vista el més valuós que ens pot oferir és el coneixement i la comprensió de qui som en realitat, d’on venim, on som i cap a on anem. La numerologia, en aquest sentit, és una poderosa eina al servei de l’autoconeixement.

Una altra funció que ens sembla fonamental i que està íntimament relacionada amb la primera és la seva aplicació en l’àmbit de la salut conscient.

Som responsables de la nostra pròpia vida i, per tant, responsables de mantenir l’estat de salut que ens ha estat legat pel simple fet de ser un amb la naturalesa, amb la intel·ligència una que regula l’esdevenir dels seus ritmes i cicles. Però és obvi que no podem responsabilitzar-nos d’allò que no coneixem.

Despertar al coneixement de la nostra veritable essència implica tombar la mirada cap al nostre interior i recuperar la capacitat d’escoltar i d’escoltar-nos, de posar la ment al servei del cor i d’atrevir-nos a manifestar allò que sentim.

La numerologia ens proposa vies per poder alinear el nostre pensar, sentir i fer i assolir un estat d’equilibri harmònic com a forma de vida. La pau i el silenci intern derivats d’aquesta coherència, faran possible que els mecanismes d’autosanació recuperin el seu paper original com a garants del manteniment d’un estat de salut conscient.

 

L’eficàcia d’aquests mecanismes d’autosanació esmentats sucumbeix als embats dels desequilibris mentals i, sobretot, emocionals. Guardem memòria dels nostres propis traumes i impactes emocionals, però també dels que heretem a través del nostre llinatge. Els bloquejos invisibles, bé siguin intensos o mantinguts en el temps, s’acaben projectant en determinades àrees del nostre cos físic (les nostres zones de menor resistència a les que anomenem zones de debilitat constitucional) generant tensions, trastorns o malalties en qualsevol dels nivells en què s’expressa la nostra manifestació: físic, energètic, mental, emocional i espiritual. Aquesta és la seva manera de comunicar-se, de fer-se visibles perquè puguem conèixer-los, atendre’ls i alliberar-los.

Tanquem aquest assaig recuperant el punt de partida amb que l’hem començat:

“Tot és número, tot és vibració”
(Pitàgores)

 

Text: Ester Torrella Yagüe

Relacionat

Ves al contingut