Gener-Juny 2018

Habitar el món 2018

Formació Uniterra Gener-Juny 2018

6 caps de setmana de gener a juny 2018

h

Consta de sis caps de setmana

Els preus inclouen dormir i menjar durant tot el cap de setmana. Consultar la informació de cada semiari per saber el seu cost

Campus Can Bordoi
Carretera B-510, km 8
08450 Llinars del Vallès

info@uniterra.cat

Un canvi de perspectiva que no es queda en la transformació interior, sinó que, des d’aquesta transformació, vol generar una altra cultura, una altra manera de fer política i d’entendre el coneixement, que contribueixi a capgirar l’actual procés de globalització econòmica i d’homogeneització cultural.

És temps d’un canvi d’estil de vida, de pensar de manera diferent què vol dir viure bé, d’orientar les noves generacions cap un nou encaix de la societat humana a la Terra.

Un programa formatiu pensat per explorar el nostre lloc en el món i clarificar com podem ser part d’una nova època, d’una història basada en uns mites diferents dels que han donat lloc a la civilització actual. Noves formes de pensar, de sentir i de relacionar-nos, altres interpretacions de la realitat que aportin saviesa i esperança a les generacions que venen.

El curs, de 6 caps de setmana, inclou tallers pràctics, retirs de silenci, caminades pel bosc, accions artístiques, així com participació en activitats locals i comunitàries, i es complementa amb seminaris intensius. Un programa basat en la convivència en un entorn natural des de la qual volem impulsar projectes de vida i professionals.

Uniterra ensenya i practica la interdependència, oferint als estudiants un camí per connectar amb les seves capacitats, per despertar la confiança i la creativitat que emergeixen quan som conscients que no estem separats de la Terra ni dels altres. És aquest sentit de ser part del tot, el que capacita als estudiants per integrar professió i vocació per tal d’esdevenir els agents de canvi que necessitem avui.

Un curs caracteritzat per la seva metodología transversal i participativa i per la perspectiva holística des de la qual es tracten temes de cosmovisió, economía politica, interculturalitat autoconeixement, resiliència i acció social. El seu enfocament holístic fa que sigui adient per a persones que venen d’àmbits molt diversos amb la motivació comú d’esdevenir part del canvi social i cultural que l’època necessita.

 

Proposem la creació d’una cultura arrelada al lloc i al temps, als ritmes naturals, adoptant una visió del món eco centrada i desvinculada de les idees de creixement,progrés i antropocentrisme.

La crisi ecològica, no és només un repte econòmic o tecnològic, ni tan sols polític, tot i que aquests àmbits estan vinculats a les respostes que vulguem donar-li, sinó sobretot, cosmovisional. És a dir, és resultat d’una determinada comprensió del lloc que la humanitat ocupa a la Terra, del sentit mateix del que vol dir ser humans i de la nostra relació amb el conjunt de la natura. La manera com la civilització occidental ha interpretat el món, ens ha portat al límit del col·lapse.

Des d’Uniterra veiem la crisi com una oportunitat d’articular noves formes d’entendre el món que acompanyin la transició vers una societat en harmonia amb la Terra, basada en una economia solidària i una cultura eco centrada. Estem parlant d’un canvi de paradigma en el qual, l’educació hi té un paper central.

Comprendre i resoldre reptes com l’extinció d’espècies, el canvi climàtic o el consumisme, requereixen examinar i revisar les creences implícites sobre la terra i la nostra responsabilitat amb el planeta.

El programa formatiu d’Uniterra està dirigit a persones conscients de l’estat del món que volen sortir de les formes de pensar i de percebre la realitat pròpies de la civilització actual. Formes associades a la il·lusió de control, a la reducció de la realitat a allò que podem mesurar i calcular, a la desconnexió dels ritmes naturals, a l’enaltiment de la racionalitat per sobre d’altres formes de conèixer com són la intuïció i la sensibilitat.

Creiem que és el moment de construir noves narratives per una època en transició i explorar opcions de canvi possibles, tant a nivell personal com col.lectiu.

  • Crear una context de vida i d’aprenentatge on descondicionar-nos, desaprenent patrons i models inadequats.
  • Reinterpretar-nos i reinterpretar la realitat des de la percepció de la interdependència entre la societat humana i la terra, la interrelació de la ment, la matèria i l’esperit. Tot creant un sentit d’identitat vinculada al tot.
  • Desenvolupar una ment clara i compassiva per a tractar amb els reptes del món actual.
  • Empoderar-nos i capacitar-nos per actuar en els àmbits socials, econòmics i ambientals generant respostes adequades a les necessitats de les persones i de la terra.
  • Emancipar-nos de la dependència del sistema econòmic globalitzat i del sistema de pensament únic amb la seva aliança tecnocientífica adoptant com a criteri de vida la simplicitat i l’autosuficiència econòmica.
  • Potenciar la capacitat de viure plenament, de realitzar la pròpia vocació i d’utilitzar les pròpies capacitats de manera efectiva al servei de la transformació social.
  • Reconnectar amb la terra i amb la saviesa ancestral per millorar la nostres capacitats creatives i d’acció sistèmica.
  • Aprendre eines de transformació personal i social cercant la coherència entre el pensar, el sentir i el fer.

El currículum s’estructura a través de:

1. Programa Habitar el Món, conduit per l’equip d’Uniterra que, des d’un enfocament integrador i amb un pensament holístic, tractarà els reptes socioecològics, incorporant també les aportacions de les tradicions culturals i espirituals de la humanitat a les qüestions contemporànies. Des de la convivència i el compromís social, es practica la interdependència en cada aspecte de la vida diària com a persones i com a comunitat. La formació s’estructura en 6 caps de setmana:

26-28 de gener · Àngels Canadell
Caminant el món comú
Kosmoteandrisme: Una visió sensible i espiritual del kosmos
Pensament Decolonial · Rolando Vázquez

Divendres: Obertura del curs amb Perejaume.

23-25 de febrer · José Luis Escorihuela “Ulises”
Holocràcia: “Un món on hi càpiguen molts móns”
Transformant els mites

23-25 de març · Raúl Fornet-Betancourt
Qui és l’altre jo?
Identitats plurals en un món comú

27-29 d’abril · Arcadi Oliveres
Quant és suficient? Caminar lleugerament sobre la terra
“L’economia social com a expressió no violenta d’una societat” · Martí Olivella i Álvaro Porro

25-27 de maig  – Richard Wade i Pep Puig
L’acció determinada i no violenta
La relació adequada amb la tècnica

15-17 de juny · Lluís Planas
Caminant el món propi
Acció i contemplació – La vida plena

 

2. Seminaris i Jornades sobre els temes centrals d’Uniterra conduits per professors i persones expertes en els nous paradigmes de la ciència, la filosofia i els moviments ecosocials.

 

La interdependència és la característica de les diferents perspectives que configuren el projecte Uniterra.

Cap àmbit d’estudi pot plantejar-se de manera aïllada, ni pretendre preservar la objectivitat científica. Les persones que formen l’equip professional d’Uniterra són una mostra de la interdisciplinarietat necessària per presentar una visió que inclou a més de qüestions acadèmiques, pràctica espiritual i compromís amb el món.

ECOSOFIA I VISIÓ DEL MÓN
Una visió del món orgànica i interdependent
Àngels Canadell

DIÀLEG INTERCULTURAL
L’actitud d’escolta i d’obertura a l’altre
Raúl Fornet-Betancourt

TEKNOPOIESIS
La relació adequada amb la tècnica
Richard Wade, Pep Puig, Òscar Gussinyer

OIKONOMIA
Benviure i autogestió comunitària
Arcadi Oliveres, Martí Olivella, Álvaro Porro

HOLOCRÀCIA
“Un món on hi capiguen molts móns”
José Luis Escorihuela (Ulises)

FACILITACIÓ DE GRUPS
Eines per a la transformació personal i col·lectiva
Anna Pujol, Èrika Zárate

Habitar el món 2018

El Camí dels Països Catalans

Converses sobre l'actual situació política

"Conversem amb en Lluís Planas sobre el Camí dels Països Catalans i la tasca de vertebració del territori que impulsa l’associació PAS seguint la inspiració de’n Lluís Maria Xirinacs."

Identitats plurals en un món comú

Un món on hi càpiguen tots els móns

"Un cap de semana residencial als boscos del Montnegre i el Corredor. Un seminari amb Raúl Fornet-Betancourt."

Caminant lleugerament sobre la terra

L'economia social i solidària com a expressió d'una societat no-violenta

"Un cap de semana residencial als boscos del Montnegre i el Corredor. Un seminari amb Arcadi Oliveres i Martí Olivella."

La relació adequada amb la tècnica

Quant és suficient?

"Un cap de semana residencial als boscos del Montnegre i el Corredor. Un seminari amb Pep Puig i Richard Wade"

Acció i contemplació

Caminant un món propi

"Un cap de semana residencial als boscos del Montnegre i el Corredor. Un seminari amb Lluís Planes i Àngels Canadell."

Les condicions del diàleg

Descolonització i desarmament cultural

"Converses sobre l'actual situació política amb Raúl Fornet-Betancourt"

Ara i aquí

Conversa amb Arcadi Oliveres

"Conversa sobre l'actual situació política amb Arcadi Oliveres."
Ves al contingut