FORMACIONS I ACTIVITATS

“Desitjant cultivar la terra
  cultivo l’enteniment.”

   M. Fukuoka

En aquest taller farem una incursió teòrica i pràctica al cultiu biològic de la mà d’en Josep Sauleda, per entrar en diàleg amb l’humus i el seu reflexe en la vida interior.

En Josep Sauleda és un jardiner amb una llarga experiència en blablabalabla… En Josep Sauleda és un jardiner amb una llarga experiència en blablabalabla…

Continguts:

❊  Formació del sòl
❊  De la fotosíntesi a la descomposició de la matèria orgànica
❊  Argila i humus
❊  El cicle anual
❊  Bases de la fertilitat
❊  Compost
❊  Protegir el sòl, adobar amb sentit
❊  Trofobiosi: eines de comprensió i abordatge de plagues i malures
❊  Rosar vs. regar

Pràctiques:

❊ Estabilització ràpida de fems (bocashi)
❊ Compostatge de restes vegetals
❊ Aplicació de compost, fems i minerals a l’hort i el jardí.
❊ Plantació
❊ La tècnica perduda del rosatge

“No et dolguis de saciar l’àrid terreny amb fems grassos, ni d’escampar immunda cendra pels camps exhaurits.”

“Nu llaura, sembra nu.”

    Virgili: Geòrgiques

Habitar el Món és per a tu si…

❊  Vols connectar amb la Terra a través de pràctiques que explorin la teva profunda interdependència amb el món viu.

❊  T’agrada veure més enllà dels conceptes “bo/dolent”, explorant terrenys intermitjos amb tota la seva bellesa, incomoditat i complexitat.

❊  Vols abordar aquests temes d’una manera emocionalment sostenible, reconeixent que la teva cura es vincula amb el de la Terra.

❊  Desitges compartir aquest procés amb altres, navegar les crisis junts, aprendre, cuidar-nos i compartir aquest procés col·lectiu de transformació i adaptació.

Per poder…

❊  Transformar l’imaginari. Fer-te conscient dels mites que sostenen la nostra vida quotidiana i que bloquegen les iniciatives de canvi personal i cultural.

❊  Aprendre a posar-se d’acord amb un mateix, cercant la coherència entre el pensar, el sentir i el fer.

❊  Revisar la relació amb la tècnica, destriant les eines orientades al bé comú i l’autonomia personal, del sistema tecnocientífic orientat al benefici privat.

Skip to content