L’economia social com a expressió d’una societat no violenta Els nostres avantpassats van acostar-se a les fèrtils vores dels rius per poblar-les. o per donar aigua al bestiar. o simplement per embarcar-se al seu curs amb anhels de vides millors. Riquesa: la que...