Des del confinament forçós intento fer un recés lliure –com diu en Xavier Melloni. Això em permet tenir la calma i el distanciament suficient per recollir, acollir i discernir allò que m’arriba. Escolto i entenc les qui, a primera línia, viuen l’angoixa de la gent que...